Oznakowanie poziome | Malowanielinii.com.pl

Specjalizujemy się w malowaniu linii, malowaniu pasów i wszelkich piktogramów stanowiących systemem oznaczeń ciągów komunikacyjnych, dróg transportowych, dróg ewakuacyjnych oraz potencjalnych obszarów kolizji i upadków w halach magazynowych, halach produkcyjnych oraz parkingach i garażach. Stworzony przez nas system oznaczeń wpływa na wzrost efektywności, gdyż poprawia organizację produkcji oraz bezpieczeństwo wykonywanej pracy.