Biuro projektowe MP Magdalena Pękalska

Biuro projektowe MP Magdalena Pękalska

adres biura: ul. Magazynowa 20/8, 55-200 Oława

tel. 507 212 299

NIP 912 174 61 11

www.pomiarwentylacji.pl

 

Oferujemy usługi:

- Nadzory budowlane w specjalności instalacyjnej

* Kierownik budowy

* Inspektor nadzoru

- Projektowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych:

* instalacje wodociągowe

* instalacje kanalizacyjne

* zbiorniki bezodpływowe

* przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz drenaże rozsączające

* instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

* wewnętrzne i zewnętrzne instalacje gazu

* instalacje centralnego ogrzewania: grzejnikowe, płaszczyznowe, podłogowe, pompy ciepła

* węzły cieplne

- Projektowanie sieci i przyłączy do obiektów budowlanych:

* przyłącza wodociągowe

* przyłącza kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)

* przyłącza gazu

* sieci wodociągowe

* sieci kanalizacyjne

- Uzyskiwanie pozwoleń na budowę

- Ekspertyzy techniczne

- Doradztwo techniczne

- Kosztorysy Inwestorskie

- Adaptacje gotowych projektów budowlanych

- Projekty adaptacji pomieszczeń

- Kontrola i równoważenie instalacji wentylacyjnych

- Odbiory instalacji wentylacji

- Przeglądy instalacji gazowych

- Wykonywanie instalacji gazowych, ogrzewania gazowego, instalacji centralnego ogrzewania c.o., wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym

 

Zapewniamy kompleksową obsługę - uzyskujemy wszelkie wymagane pozwolenia, warunki, uzgodnienia, decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia.

 

Działamy głównie na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

 

Współpracujemy z szeroką gamą wykonawców z branż instalacyjnych.

 

Krótkie terminy realizacji. Zapraszam do współpracy!


Zdjęcia (1)