WSPÓLNA CHATA

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

  • Administracja (ewidencja, przygotowanie dokumentacji zebrań wspólnoty, sprawozdawczość i inne)
  • Księgowość (naliczanie opłat, ewidencja kosztów, rozliczanie mediów, sprawozdawczość do US, inne)
  • obsługa techniczna (prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, planowanie i zlecanie przeglądów, planowanie remontów bieżących)
  • zarząd przymusowy