Usługi Geodezyjne Tomasz Literowicz

Oferujemy:

- Mapy do celów projektowych

- Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

- Tyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz budowli

- wznowienia znaków granicznych

- podziały nieruchomości

- mapy do celów prawnych

Więcej informacji oraz dane kontaktowe na www.lgeosystem.pl