Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “ODRA” w Oławie

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac

remont wejść do budynku mieszkalnego przy pl. Szymanowskiego

  • Szczegóły przetargu na stronie, www.smodra.pl lub pod nr. tel. 71303 90 69
  • Oferty należy składać do 15 lipca 2020 r. do godziny 14.30
  • Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 16 lipca 2020r.
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni
  • Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.