PCPR zatrudni

PCPR w Oławie ogłasza nabór na

starszego referenta ds. pieczy zastępczej                     

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pcpr-olawa.pl