Sprzedam monety

Sprzedam monety z okresu PRL oraz kasety VHS z nagranymi filmami Tel. 699 142 217