Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach zatrudni

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach zatrudni od 01.09.2021 r. nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej . Kontakt : e-mail - [email protected], Tel. 71 302 86 93