Regulamin zamieszczania publikacji w Gazecie Powiatowej - Wiadomości Oławskie

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH, NEKROLOGÓW, ŻYCZEŃ I PODZIĘKOWAŃ W "GAZECIE POWIATOWEJ - WIADOMOŚCI OŁAWSKIE"

I. OGŁOSZENIA DROBNE

 1. Cena ogłoszenia drobnego uzależniona jest od liczby słów. Za słowo uważa się wyraz, który ma co najmniej 2 znaki.
  Cena jednego słowa (literki w kolorze czarnym) - 0, 95 zł brutto
  Cena jednego słowa (literki w kolorze czerwonym) – dopłata 6 zł brutto
  Ogłoszenie drobne może być opublikowane w ramce. Cena ramki - 12 zł brutto
  Ogłoszenie może być opublikowane w ramce na żółtym tle. Cena takiej ramki – 25 zł brutto
 2. Stosuje się następujące rabaty:
  a) 20% - przy pięciokrotnym powtórzeniu ogłoszenia w kolejnych numerach GP - WO
  b) 30% - przy zamówieniu ogłoszenia na 6 miesięcy (26 emisji)
  c) 40% - przy zamówieniu ogłoszenia na 12 miesięcy (52 emisje)

Ogłoszenia drobne będą publikowane na wyodrębnionych stronach Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie

II. NEKROLOGI

 1. Za nekrolog prasowy uważa się informację o śmierci lub podziękowanie związane z uroczystościami żałobnymi.
 2. Cena 1 podstawowego modułu nekrologu prasowego - 29 zł brutto. Cena 1 podstawowego modułu nekrologu specjalnego (z elementami graficznymi) - 35 zł brutto
 3. Forma graficzna nekrologu jest ustalana przez wydawcę gazety i nie podlega zmianom.
 4. Klient może zamówić nekrolog prasowy w innej formie, niż ustalił to wydawca. Cena takiego nekrologu będzie odpowiadać cenie płatnego ogłoszenia graficznego (patrz cennik reklam).
 5. Nie przewiduje się rabatów.

III. ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA

 1. Życzenia i podziękowania dla osób fizycznych, niesłużące działalności gospodarczej i dla instytucji prowadzących działalność gospodarczą
  - do 10 słów: bezpłatnie
  - powyżej 10 słów - za każde słowo: 0,95 zł
 2. Życzenia i podziękowania dla instytucji społecznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, stowarzyszeń, fundacji, publicznych placówek służby zdrowia, publicznych placówek oświatowo-gospodarczych, bibliotek, instytucji kultury, klubów sportowych, związków wyznaniowych itp. z wyjątkiem organizacji politycznych.
  - do 30 słów - bezpłatnie
  - za każde następne rozpoczęte 30 słów: opłata ryczałtowa 7 zł brutto
 3. Życzenia i podziękowania nie mogą zawierać treści o charakterze kryptoreklamowym (np. dokładnych adresów i telefonów sponsorów, wszelkiego wartościowania działalności sponsorów itp.)
 4. Forma graficzna życzeń lub podziękowań jest ustalana jest przez wydawcę gazety i nie podlega zmianom.
 5. Klient może zamówić zamieszczenie życzeń lub podziękowań w innej formie, niż ustalił to wydawca. Cena takiego anonsu będzie odpowiadać cenie płatnego ogłoszenia graficznego (patrz cennik reklam).
 6. Życzenia i podziękowania będą publikowane na wyodrębnionej stronie GP - WO.
 7. Każde zamieszczenie życzeń lub podziękowań wymaga uprzedniego uzgodnienia z redakcją treści i terminu opublikowania
 8. Nie przewiduje się publikowania podziękowań sponsorom w tekstach publicystycznych
  i informacyjnych.
 9. Ogłoszenie drobne opublikowane w Gazecie Powiatowej - Wiadomości Oławskie można zamieścić również na stronie internetowej www.tuolawa.pl w zakładce ogłoszenia. Ogłoszenie drobne PREMIUM - dopłata 7 zł brutto (pakiet do 20 słów). Przekierowanie na stronę www - dopłata 6 zł za tydzień

WYDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA DO PUBLIKACJI ŻYCZEŃ, PODZIĘKOWAŃ, NEKROLOGÓW ORAZ OGŁOSZEŃ DROBNYCH, NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW PRAWA PRASOWEGO LUB POWYŻSZEGO REGULAMINU.

OPŁATĘ ZA ZAMIESZCZENIE ANONSÓW, O KTÓRYCH MOWA W POWYŻSZYM REGULAMINIE NALEŻY WNIEŚĆ PRZED ICH OPUBLIKOWANIEM.

Wszystkie ogłoszenia na wydanie czwartkowe „Gazety Powiatowej - Wiadomości Oławskie” przyjmowane są do poprzedzającego wtorku do godz. 12.00