Jest praca w policji. Kto może pełnić służbę?

 • 13.07.2020, 10:38 (aktualizacja 13.07.2020, 10:49)
 • Źródło: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/
Jest praca w policji. Kto może pełnić służbę? Fot. Agnieszka Herba
Poniżej komunikat dotyczący naboru do policji

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostało wznowione. Od 8 czerwca osoby zainteresowane służbą mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu- Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 Wrocław oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informujemy że od dnia 8 czerwca 2020 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00, środa w godz. 10.30 – 11.30  w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 14.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii.

UWAGA! Komendant Główny Policji ustalił następujące terminy przyjęć do służby w 2020 roku:

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Lista płac po kliknięciu opis wartości

FILM PREZENTUJĄCY PRACĘ DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI 

 

kreska dekoracyjna

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

kreska dekoracyjna

Zestaw 3 zdjęć: dwie policjantki, policjantka na motorówce, policjanci SPAP

kreska dekoracyjna

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna (KLIKNIJ)

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

 • Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1
 • Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31/33,
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ).

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.

kreska dekoracyjna

Baner składający się z 3 zdjęć: dwie policjantki, policyjny helikopter, dwóch policjantów

kreska dekoracyjna

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (KLIKNIJ)
 • Test sprawności fizycznej (KLIKNIJ)
 • Test psychologiczny (KLIKNIJ)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (KLIKNIJ)
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (KLIKNIJ)
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (KLIKNIJ)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2045).

kreska dekoracyjna

Baner zkładający się z 3 zdjęć: policjanci z Komisarzem Lwem, policyjny radiowóz, pies policyjny

kreska dekoracyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wypełniając  FORMULARZ KONTAKTOWY (KLIKNIJ)
 • osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
 • w specjalnie zorganizowane DNI OTWARTE DLA KANDYDATA (KLIKNIJ)
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ)
 • pod numerami telefonu: 

tel. 47 87 140 44

tel. 47 87 134 47

tel. 47 87 148 56

tel  47 87 135 08

tel. 47 87 147 28

tel. 47 87 149 33                                                                                                                       

kreska dekoracyjnaNowe policyjne radiowozy

kreska dekoracyjna

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
21 kwietnia 2020 r. - 
termin zostaje odroczony do odwołania
13 lipca 2020 r.

16 września 2020 r.

5 listopada 2020 r.

30 grudnia 2020 r.

kreska dekoracyjnaINFORMATOR DO POLICJI

 

kreska dekoracyjna

FILM ZREALIZOWANY PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI PREZENTUJĄCY CODZIENNĄ PRACĘ FUNKCJONARIUSZY

 

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Oświadczenie

Rekrutacja na studia nauka o Policji odbywa się zgodnie z uchwałą nr 37/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021.

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w  sprawie postępowania kwalifikacyjnego w  stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 742)
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 2035)

 

Źródło: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe