Organizacja nauczania zdalnego dla jednego ucznia

  • 16.09.2020, 12:27
  • tuOlawa BS
Organizacja nauczania zdalnego dla jednego ucznia
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia nauczania on-line dla ucznia, którego rodzice złożyli stosowne zaświadczenie lekarskie? Co z realizacją podstawy programowej ucznia?

Odpowiedź:

Co do zasady aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie zawierają uregulowań pozwalających na ustalenie zdalnego nauczania wyłącznie dla jednego ucznia - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.). O takiej możliwością mówią jednak publikowane na stronach internetowych MEN materiały informacyjne.

Uzasadnienie:

Przywołane akty prawne nie określają możliwości organizacji zdalnego nauczania jednego tylko ucznia. Nie dają takiej możliwości również opublikowane wytyczne i zalecenia MEN. Z opublikowanych na stronie internetowej MEN pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii materiałów wynika, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. W wariancie B dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. Nie ma więc mowy o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla jednego ucznia.

Pewnym wyjątkiem są uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły. Decyzja o tym czy powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą. Informacja ta jest zawarta w jednej z odpowiedzi udzielonej w ramach sekcji „Q&A –Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi” opublikowanej na stornach MEN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Odpowiedź dotyczy pytania „Czy uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych?”.

Podobnie na pytanie „Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem powinni uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej? Nauczyciele mają z nimi zajęcia w domu, w bezpośrednim kontakcie.” Udzielono następującej wypowiedzi: „Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego”.

Biorąc pod uwagę, że przejście do pracy w wariancie hybrydowym lub zdalnym wymaga zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy w tej sprawie zwrócić się ww. organów.

Ponieważ przepisy prawa i zalecenia GIS dla szkół są stale aktualizowane należy z uwagą śledzić publikacje zamieszczane na stronie www.men.gov.pl. W ostatnim czasie MEN opublikował materiał zatytułowany „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”, który jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men

W razie utrzymujących się wątpliwości sugerują zwrócić się tej sprawie do właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zapamiętaj:

Uczestnictwo w zajęciach w formie stacjonarnej uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zależy od decyzji dyrektora, która powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego

tuOlawa BS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe