Budżet obywatelski - co jest w tym projekcie

  • 21.01.2021, 18:07 (aktualizacja 21.01.2021, 18:14)
  • TuOlawa JK
Budżet obywatelski - co jest w tym projekcie arch. gazety W ramach budżetu obywatelskiego w Jelczu-Laskowicach wykonano m.in. oświetlenie na osiedlu Metalowców
Ponieważ wielu czytelników dopytuje o szczegóły, publikujemy fragmenty projektu w sprawie budżetu obywatelskiego gminy miejskiej Oława, który wkrótce powinien trafić pod obrady Rady Miejskiej w Oławie. Ile to ma być kasy? Na co?

To jedynie fragmenty projektu uchwały:

 

* Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Oława przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 1 770 000 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

* Proces realizacji budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy:

1) ogłoszenie przez Burmistrza Miasta Oława rozpoczęcia naboru projektów;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów do realizacji;

3) ocena zgłoszonych projektów;

4) ogłoszenie list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

5) składanie odwołań w sprawie niedopuszczenia projektu do głosowania;

6) rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta Oława i ogłoszenie ostatecznych list projektów

dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

7) działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania;

8) głosowanie na projekty przez mieszkańców;

9) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie.

* W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Gminy Miejskiej Oława i które zostały wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale.

* W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

1) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;

2) niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Gminę Miejską Oława;

3) zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Miejskiej Oława;

4) zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Gmina Miejska Oława nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;

5) generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;

6) nie spełniające kryterium ogólnodostępności;

7) których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;

8) których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

9) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę określoną dla projektów;

10) których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

* Projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Oława. Zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Do formularza zgłoszenia dołącza się listę poparcia dla proponowanego zadania, podpisaną przez co najmniej 5 mieszkańców.

* Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

1) kategoria A - projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 80 001 zł do 350 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię to maksymalnie 1 050 000 zł;

2) kategoria B - projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 20 001 zł do 80 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię to maksymalnie 480 000 zł;

3) kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 20 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię to maksymalnie 240 000 zł.

2. W kategoriach A i B, o których mowa w ust. 1, można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym. Kategoria C przewidziana jest dla projektów podobnych co A i B, ale również "miękkich" np. związanych z projektami aktywizacji grup społecznych, rozwojem kompetencji pracowniczych, rozwojem społecznym realizowanym przez organizacje pozarządowe.

3. W kategoriach A i B, o których mowa w ust. 1, czyli projektach dotyczących zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym projekt będzie oznaczony tabliczką informacyjną z informacjami dotyczącymi: "tytuł projektu, wartość całkowita projektu w złotych oraz

dane mieszkańca zgłaszającego projekt budżetu obywatelskiego" (co jest ujęte w zał. 2 owej uchwały - formularzu zgłoszenia: projektu budżetu obywatelskiego).

* 1. Ocenę zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Oława przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Miasta Oława.

2. Ocena złożonych projektów, z uwzględnieniem zasad określonych w § 6 uchwały, dokonywana jest pod względem:

1) spełniania wymogów formalnych,

2) zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszą uchwałą,

3) adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów,

4) wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

* Głosowanie odbywa się:

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, w wyznaczonym terminie urna będzie ustawiona w Urzędzie Miasta, plac Zamkowy 15, 55-200 Oława.

2) poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres: Urzędzie Miasta plac Zamkowy 15, 55-200 Oława z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE"; za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego,

3) poprzez wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: [email protected]

TuOlawa JK

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe