Etyka radnego w J-L

 • 07.11.2019, 12:49
 • Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie
Etyka radnego w J-L

W 2005 roku Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach przyjęła Kodeks Etyczny Radnych RM w J-L. Aktualny do dziś? Przeczytajcie!

STANOWISKO

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jelcz-Laskowice.

 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

 3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Jelczu-Laskowicach.

 4. Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

 2. Radni traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej i Gminy.

 3. Radni działają tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.

 4. Radni swoim postępowaniem dają świadectwo o Radzie oraz współtworzą wizerunek Rady.

 5. Radni pamiętają o służebnym charakterze swojej pracy, wykonują ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

III. ZASADA LEGALIZMU

 1. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.

 2. Podejmowane przez Radnych rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy.

 4. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

 5. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.

 6. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

 7. Radni w sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

 8. Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

IV. ZASADA BEZSTRONNOŚCI

 1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.

 2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

 3. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

 4. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

V. ZASADA NIEZAWISŁOŚCI

 1. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

 2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

VI. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Radni są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

VII. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

 1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami Gminy.

 2. W kontaktach z obywatelami Radni zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi.

 3. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Co myślicie? Czy po 14 latach te zasady są aktualne i przestrzegane? Czekamy na Wasze komentarze!

Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Mr nobody
Mr nobody 07.11.2019, 17:51
Kodeks z 2005, zdjęcie z 2015-2018, czyżby obecna rada była "ciekawsza" niż poprzednia?
Przecież ambicje zostały zaspokojone i przez ostatni rok panuje akt o nieagresji ?

Pozostałe