W piątek rozpoczyna się festiwal „Paragraf/Artykuł”

  • 22.06.2021, 14:44 (aktualizacja 22.06.2021, 14:59)
  • tuOlawa BS
W piątek rozpoczyna się festiwal „Paragraf/Artykuł” fot. Tobiasz Papuczys
25–27 czerwca 2021 w Instytucie Grotowskiego odbędzie się festiwal „Paragraf/Artykuł”. W programie na żywo znajdzie się 12 spektakli, w tym 2 premiery, 8 dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich oraz 15 czytań performatywnych. W programie online znajdą się transmisje dyskusji i czytań. Będzie to swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Wydarzenie pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Festiwal „Paragraf/Artykuł” koncentruje się na 8 wybranych artykułach z konstytucji: art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji], art. 65 [Wolność wykonywania zawodu], art. 75 [Ochrona lokatorów], art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia], art. 40 [Zakaz tortur], art. 30 [Godność osobista], art. 74 [Ochrona środowiska], art. 38 [Prawo do ochrony życia], porusza tematy społecznie aktualne i ważne. Inspiracją dla kuratorów festiwalu, Krzysztofa Kopki i Jakuba Tabisza, była publikacja „Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015–2020 Adamem Bodnarem”. Program festiwalu zbudowany jest z bloków tematycznych („artykułów”), opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie: dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, w których udział wezmą eksperci, aktywiści, twórcy i bohaterowie spektakli oraz publiczność; czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli; spektakle zrealizowane w ciągu trzyletniej działalności „Teatru na faktach”. Twórcy na różne sposoby starają się poruszyć najważniejsze tematy z artykułów konstytucji, które podejmowane będą także podczas dyskusji.

Na festiwalu pokazane zostaną 2 premierowe spektakle dokumentalne: „Matki wyklęte” w reżyserii Ady Tabisz oraz „Eski” w reżyserii Marty Wiśniewskiej. Scenariusz „Matek wyklętych” powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z kobietami, które doświadczyły poronienia. Tematem drugiego spektaklu jest ciało w skoliozie, a jego scenariusz został oparty na rozmowach z kobietami posiadającymi skrzywienie boczne kręgosłupa, a także z innymi osobami, które również są pośrednio zaangażowane w ich terapię. Garb noszony na ich plecach to również ciężar doświadczeń związany z chorobą. Szczególne miejsce w programie festiwalu poświęcono Białorusi. Czytanie performatywne „Białoruś. Cela” będzie pierwszą prezentacją scenariusza dokumentalnego opartego na historiach zebranych po zeszłorocznych protestach w białoruskich miastach. Tekst powstał na podstawie rozmów z migrantami z Białorusi oraz relacji więźniów i uchodźców politycznych. Na festiwalu nie zabraknie gości, wśród nich m.in. Adam Bodnar wraz z reprezentantkami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Barbarą Imiołczyk, Agnieszką Jędrzejczyk oraz Anetą Kosz, oraz Joanna Stańczyk, Huber Sobecki, Bart Staszewski, Jaś Kapela, Anna Kowalczyk-Derlęga, Leszek Gaś, Konrad Stanowicz.

Honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich

Matronat: Wrocławska Rada Kobiet

Partnerzy: Parlament Europejski Biuro we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja „Kultury bez Barier”, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado”, Stowarzysznie „Lambda Warszawa”, Stowarzyszenie „Miłość nie wyklucza”, Stowarzyszenie „Kultura Równości”, Fundacja „Za wolność naszą i waszą”, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”, Kurator.info, Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”, Klub „Tygodnika Powszechnego”

Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza Wrocław”, The Warsaw Voice, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, „Teatr” , Gazeta Teatralna „Didaskalia”, e-teatr, teatralny.pl, wroclaw.pl, tuwrocław.com

Szczegóły na: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/

Bilety: https://www.bilety.grotowski-institute.pl/

 

Dostępność:

Staramy się zapewnić dostęp do kultury dla g/Głuchych i słabosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tego względu znaczna część programu będzie zrealizowana przy wykorzystaniu środków umożliwiających odbiór osobom z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów przygotowaliśmy bilety w specjalnej cenie 10 PLN. Każdy z biletów upoważnia jednocześnie do wstępu na spektakle i odbywające się po nich dyskusje (oznaczone znakiem „+”). Bilety można rezerwować pod numerem telefonu 71 34 45 320 lub adresem mailowym: [email protected]. Nie ma możliwości zakupu biletów na naszej stronie internetowej.

Szczegóły: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/

Paragraf/Artykuł

Festiwal „Teatru na faktach”

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 25–27/06/2021

 

P R O G R A M

PIĄTEK 25/06/2021

PIEKARNIA

Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]

17:00 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Emi Japonka”, reż. Ada Tabisz, „Trzydzieści kilometrów”, autorka Wiki Grabowiec (łącznie 40 min) — online

18:00 SPEKTAKL „Tutaj kobiety palą się lepiej”, reż. Filip Jaśkiewicz, Jana Karpienko, Krzysztof Kopka, Ewa Mazgajska, Jolanta Sakowska, Jolanta Solarz-Szwed, Jakub Tabisz (70 min) — PJM, napisy

20:00 SPEKTAKL „Zjemy wasze dzieci. Z cebulą”, reż. Dorota Bator, Grzegorz Grecas,
Ada Tabisz, Robert Traczyk (95 min) —
audiodeskrypcja

22:00 DYSKUSJA „Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]” (ok. 90 min) — audiowstęp, PJM, online z PJM

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

PT. 25/06/2021

SALA TEATRU LABORATORIUM

Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]

17:00 SPEKTAKL „Korpo_racje”, reż. Mateusz Brodowski (60 min) — audiodeskrypcja

18:30 CZYTANIE PERFORMATYWNE „Praca seksualna to praca?”, reż. Mateusz Przyłęcki (30 min) — online

19:00 DYSKUSJA „Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]” (ok. 90 min) — audiowstęp, online


PT. 25/06/2021

SALA TEATRU LABORATORIUM

Eski

21:00 PREMIERA SPEKTAKLU „Eski”, reż. Marta Wiśniewska (do 75 min) — PJM, napisy

22:30 SPOTKANIE z twórcami (60 min)

Spektakl dofinansowano ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

 

SOBOTA 26/06/2021

PIEKARNIA

Art. 75 [Ochrona lokatorów]

12:00 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Daleko”, reż. Anna Wieczorek, „Miasto z dykty”, reż. Robert Traczyk (łącznie 40 min) — online

13:00 SPEKTAKL „Marzyciele. Historia miejscami prawdziwa”, reż. Małgorzata Jakubowska (65 min) — audiowstęp

14:30 DYSKUSJA „Art. 75 [Ochrona lokatorów i polityka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych]” (ok. 90 min) — audiowstęp, online

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

SOB. 26/06/2021

SALA TEATRU LABORATORIUM

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

15:00 SPEKTAKL „W dwóch językach polskich”, reż. Grzegorz Grecas (80 min) — spektakl w PJM, napisy

16:30 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Kobieta na przystanku donikąd”, reż. Marta Kowalska, „Nowa Era – Kamera Era”, reż. Paulina Kajdanowicz
(łącznie 40 min) —
online

17:30 SPEKTAKL „Eski”, reż. Marta Wiśniewska, premiera (do 75 min)

19:00 DYSKUSJA „Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]” (ok. 60 min) — PJM, online z PJM

 

SOB. 26/06/2021

PIEKARNIA
Art. 40 [Zakaz tortur]

16:00 SPEKTAKL „Tutaj kobiety palą się lepiej”, reż. Filip Jaśkiewicz, Jana Karpienko, Krzysztof Kopka, Ewa Mazgajska, Jolanta Sakowska, Jolanta Solarz-Szwed, Jakub Tabisz (70 min)

18:00 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Pan Koralik”, reż. Katarzyna Dmoch, „Nie ma jej”, reż. Agnieszka Błaszczak, Aleksandra Spyra (łącznie 40 min) — online

19:00 SPEKTAKL „Paraliż. Sprawa Igora Stachowiaka”, reż. Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz (70 min) — audiowstęp, PJM, napisy

20:30 CZYTANIE PERFORMATYWNE „Białoruś. Cela”, reż. Krzysztof Kopka (ok. 50 min) — online

21:30 DYSKUSJA „Art. 40 [Zakaz tortur i poniżającego traktowania]” (ok. 90 min) — audiowstęp, PJM, online z PJM

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

SOB. 26/06/2021

SALA TEATRU LABORATORIUM

Matki wyklęte

20:30 PREMIERA SPEKTAKLU „Matki wyklęte”, reż. Ada Tabisz (do 75 min) — PJM, napisy

22:00 SPOTKANIE z twórcami (60 min)

 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

SOB. 26/06/2021, 23:00

PIEKARNIA
Hyde Park

OTWARTY MIKROFON do czytań tekstów dokumentalnych

Wstęp wolny

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

NIEDZIELA 27/06/2021

PIEKARNIA

Art. 30 [Godność osobista]

11:00 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Wielkie nadzieje”, reż. Laura Sonik, „Rowerek”, reż. Aleksandra Barczyk (łącznie 40 min) — online

12:00 SPEKTAKL „Historja”, reż. Dorota Bator (70 min) — audiodeskrypcja, PJM, napisy

13:30 SPEKTAKL „Hercia”, reż. Ada Tabisz (40 min) — audiowstęp, tłumaczenie cieniowe PJM, napisy

14:30 DYSKUSJA „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min) — audiowstęp, PJM, online z PJM

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

niedz. 27/06/2021

SALA TEATRU LABORATORIUM

Art. 38 [Prawo do ochrony życia]

13:00 SPEKTAKL „Kwarantanna”, reż. Jakub Tabisz (60 min)

14:30 CZYTANIA PERFORMATYWNE: „Proces 197”, autorki Kamila Buchalska, Marlena Kuć, „Rosz ha-Szana ’42”, reż. Anna Rakowska, Karolina Zajdel
(łącznie 60 min) —
online dostępne od godz. 20:30

16:00 SPEKTAKL „Matki wyklęte”, reż. Ada Tabisz, premiera (do 75 min)

17:30 DYSKUSJA „Art. 38 Prawo do ochrony życia” (ok. 60 min) — online

 

niedz. 27/06/2021

PIEKARNIA

Art. 74 [Ochrona środowiska]

16:00 CZYTANIE PERFORMATYWNE „Roots”, reż. Jolanta Sikorska (ok. 30 min) — online

17:00 SPEKTAKL „W końcu będzie ciepło”, reż. Adrianna Bieżan, Mateusz Brodowski, Dorota Drózd-Skorupska, Berenika Dyczek, Magda Krzyształowicz, Magda Młynarczyk, Aleksandra Nowakowska, Przemysław Piskozub, Bartłomiej Puch, Marta Wiśniewska (110 min)

19:00 DYSKUSJA „Art. 74 [Ochrona środowiska]” (ok. 90 min) — online

20:30 SPEKTAKL „Zjemy wasze dzieci. Z cebulą”, reż. Dorota Bator, Grzegorz Grecas,
Ada Tabisz, Robert Traczyk (95 min)

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

PT.–NIEDZ. 25–27/06/2021,
30 min przed pierwszym wydarzeniem danego dnia

PIEKARNIA, foyer

Miriam odlicza czas

INSTALACJA Uli Idzikowskiej

Wstęp wolny

Wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

tuOlawa BS

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe