- Załatwiłem też sporo włókniny - mówi Adam Bazan z firmy Artdam. - W wielu miejscach szyją z tego takie maseczki