Dzienny Dom Opieki Medycznej - są jeszcze wolne miejsca! Jak wygląda opieka?

  • 04.05.2021, 14:34
  • Źródło: starostwo.olawa.pl
Dzienny Dom Opieki Medycznej - są jeszcze wolne miejsca! Jak wygląda opieka? Przy oławskim szpitalu utworzono Dzienny Dom Opieki Medycznej
ZOZ w Oławie realizuje projekt współfinansowany przez UE, w ramach którego został utworzony przy oławskim szpitalu Dzienny Dom Opieki Medycznej. Trwa rekrutacja uczestników i są jeszcze dostępne wolne miejsca. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2023 r. i obejmie nie mniej niż 150 osób. W tym czasie pobyt uczestnika będzie nieodpłatny.

Rekrutację uczestników prowadzi Agnieszka Serafin, kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, lub mailowo (skany dokumentów) na adres: [email protected]

Zgłoszenie rejestracji można dokonać również telefonicznie pod numerem: 71-301-13-74.

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE (wzory znajdują się na stronie internetowej ZOZ - kliknij!)

- skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu,
- ocena świadczeniobiorcy według skali samodzielności Barthel,
- formularz zgłoszeniowy,
- kopia karty informacyjnej wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu, w przypadku braku zaświadczenie o przyjmowanych lekach od lekarza POZ,
- deklaracja związana z zagrożeniem covid-19,
- zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy i przygotowaniu pacjenta do transportu, załączniki dot. ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewni opiekę zbliżoną do warunków domowych, w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców powiatu oławskiego, osób:

- niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
- osób niesamodzielnych, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów,
- pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji,
- pacjentów, u których w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
- pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

W Dziennym Domu Opieki Medycznej wsparcie otrzymają osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia, oraz ich opiekunowie. Celem pobytu w DDOM będzie opieka połączona z usprawnieniem, poprawą samodzielności oraz edukacją w zakresie dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną. Pozwoli to podopiecznym zwiększyć samodzielność funkcjonowania we własnym środowisku społecznym po zakończeniu pobytu w jednostce. Jego uruchomienie na terenie Oławy zwiększy dostępność do usług zdrowotnych, w szczególności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby do DDOM kierowane będą na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego. Każdy uczestnik po przybyciu do placówki zostanie poddany przez mulitidyscyplinarny zespół terapeutyczny ocenie sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenie odżywiania, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego a także, jeśli zajdzie potrzeba, ocenie stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, występowania niewydolności krążenia, ryzyka upadków. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dodatkowo wykonywaną całościową ocenę geriatryczną. Dla każdego uczestnika zostanie stworzony indywidualny harmonogram zajęć, plan terapii z zaleceniami, z określoną liczbą i rodzajem świadczeń.

W ramach opieki Uczestnik otrzyma:

- opiekę pielęgniarską,
- edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji,
- doradztwo w wyborze wyrobów medycznych,
- usprawnianie ruchowe realizowane przez fizjoterapeutę,
- stymulację procesów poznawczych,
- terapię zajęciową,
- szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów,
- konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej,
- niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje innych specjalistów,
- opiekę psychologiczną,
- porady dietetyka,
- wyżywienie,
- w razie potrzeby transport do i z DDOM.

O realizowanym przez ZOZ w Oławie projekcie pisaliśmy w marcu br. Przypomnijmy - całkowita wartość projektu wynosi 1.697.143,20 zł. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1.442.571,72 zł, a także dotację celową z budżetu państwa wynoszącą 169.714,29 zł. Projekt zwiększy dostępność do usług zdrowotnych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Oławy. W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch zadań: doposażenie oławskiego szpitala w sprzęt niezbędny do prowadzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) oraz prowadzenie tej jednostki przez ZOZ w Oławie.

Projekt realizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie”

OŚ PRIORYTETOWA: 9 Włączenie społeczne
DZIAŁANIE: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych (typ projektów 9.3.B.)

Źródło: starostwo.olawa.pl

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Serwis internetowy tuolawa.pl z siedzibą w Oławie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe