Przedwojenne pominiki

Przedwojenne pominiki

Podpis kamieniarza, który wykonał monument (to również jako strzałkę przy zdjęciu kolumny, strzałkę nakierować na podstawę cokołu po lewej stronie)